SEPETİM

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme Mehmeteminteke.com üzerinden yapılan e-ticaret işlemlerinde ALICI ve MEHMETEMİNTEKE.COM arasında alışveriş gerçekleşmesi ile geçerlilik kazanır.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; İlgili internet sitesi üzerinden yapmış olduğu alışveriş belgesi ibraz etme koşulu ile geçerlilik kazanan ve ibraz ettiği belge üzerinde yer alan bireysel ya da kurumsal müşteri. Satış Belgesi ve/ve ya almış olduğu ürün/ürünlerin faturası ibrazı ile belge üzerindeki adreste mukim. (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

B.‘ MEHMETEMİNTEKE.COM; Mehmet Emin Teke – Tekeler Dış Ticaret Ltd. Şti. (sözleşmede bundan sonra " MEHMETEMİNTEKE.COM " olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: Mehmet Emin Teke

ADRES: Mehmet Nesih Özmen, Güldalı Sk 20/A D:No:7, 34173 Güngören/İstanbul adresinde mükim

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

a) Ağ: Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları,

b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti

d) Elektronik ticaret altyapı sağlayıcı: Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret yapmasına imkan sağlayan altyapı ve yazılım hizmetini sunan gerçek ya da tüzel kişileri,

e) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi sistemini,

f) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya uygulama gibi platformları,

g) Elektronik ticaretin türü: Elektronik ticaretin tarafları arasında yapılan ve işletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye gibi elektronik ticaretin yönünü gösteren sınıflandırmayı,

ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,

h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ı) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı,ifade eder.

i) İnternet adresi: İlgili internet sitesi WWW.MEHMETEMİNTEKE.COM 3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, MEHMETEMİNTEKE.COM’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve sipariş listesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. MEHMETEMİNTEKE.COM BİLGİLERİ

Ünvanı: Mehmet Emin Teke | Tekeler Dış Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Mehmet Nesih Özmen, Güldalı Sk 20/A D:No:7, 34173 Güngören/İstanbul

Telefon: +90 212 2246 37 35

Eposta: info@mehmeteminteke.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi: Satış evrağı ve Fatura üzerinde beyan edilen bireysel ya da kurumsal kullanıcı

Teslimat Adresi: Satış evrağı ve Fatura üzerinde beyan edilen teslimat adresi

Telefon: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen telefon numarası

Faks: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen faks numarası

Eposta/kullanıcı adı: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen e-posta ya da kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: Satış evrağı ve Fatura üzerinde beyan edilen bireysel ya da kurumsal kullanıcı

Adres: Satış evrağı ve Fatura üzerinde beyan edilen adres

Telefon: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen telefon numarası

Faks: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen faks numarası

Eposta/kullanıcı adı: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen e-posta ya da kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) MEHMETEMİNTEKE.COM’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Mehmeteminteke.com tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihi süresi ilgili kampanya açıklamalarında belirtilen tarihe kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Sipariş Adeti

Birim Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil

Kargo Tutarı Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti farklı belirtilmediği takdirde ALICI tarafından ödenecektir. Kargo ücreti site üzerinde belirtilen alış veriş miktarı 150 TL üzerinde ise Mehmeteminteke.com tarafından karşılanır. Ancak site üzerinde belirtilen bazı ürünlerin kargo bedelleri miktara ve tutara bakılmaksızın ALICI tarafından karşılanır. MEHMETEMİNTEKE.COM ürünü teslim etmek ve hizmeti yerinde yapmak gibi bir sorumluluğu yoktur.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir.

Adres: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir.

Telefon: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir.

Faks: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir.

Eposta/kullanıcı adı: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. MEHMETEMİNTEKE.COM bazı durumlarda önceden ürün gönderme ve sonrasında faturayı gönderme hakkı saklıdır. Ancak faturanın sonra gönderilmesi durumunda doğacak kargo masrafları MEHMETEMİNTEKE.COM 'ya aittir. Müşterinin ürünü başka adrese faturayı başka adrese gönderilmesi talebi olduğu durumlarda kargo ücretleri yine ALICI' ya aittir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, MEHMETEMİNTEKE.COM ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, MEHMETEMİNTEKE.COM tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. MEHMETEMİNTEKE.COM, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. MEHMETEMİNTEKE.COM, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. MEHMETEMİNTEKE.COM, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.